PTT İŞYERLERİ | ÜCRET İNDİRİMİ

TOPLU POSTA GÖNDERİLERİ ÜCRET İNDİRİMİ

KAYITLI POSTA MADDELERİ KAYITSIZ (ADİ) POSTA MADDELERİ
BİR DEFADA POSTAYA VERİLEN KAYITLI
(Küçük Paket, Basılmış Kağıt)
APG (*)
BİR DEFADA POSTAYA VERİLEN
KOLİ (*)
BİR DEFADA POSTAYA VERİLEN
(Küçük Paket)
BİR DEFADA POSTAYA VERİLEN
(Basılmış Kağıt)
Sayısı
( Adet )
Ücret İndirim Oranı
( % )
Sayısı
( Adet )
Ücret İndirim Oranı
(%)
Sayısı
( Adet )
Ücret İndirim Oranı
( % )
Sayısı
( Adet )
Ücret İndirim Oranı
( % )
250-1.000
7
50-200
7
250-1.000
7
1.000-5.000
7
1.001-2.000
10
201-300
10
1.001-2.000
10
5.001-10.000
10
2.001-5.000
15
301-500
15
2.001-5.000
15
10.001-20.000
15
5.001-10.000
20
501-1.000
20
5.001-10.000
20
20.001-50.000
20
10.000'den fazla
25
1.001'den fazla
25
10.000'den fazla
25
50.000' den fazla
25
AÇIKLAMA:              
1- Gönderilerin türleri ile özel ve ek hizmetler bakımından birbirinin aynı olması (Yönerge 2. madde),
2- Gönderilerin Posta Müdürlüğünün vereceği plana uygun şekilde ayrılmış olarak getirilmesi (Yönerge 9/b),
3- Adreslerde posta kod numarasının yazılmış olması ( Bu hüküm adressiz basılmış kağıtlarda uygulanmaz) (Yönerge 9/c madde),
(*) APG ve koliler için bir defada postaya verilen gönderi sayısının aylık olarak değerlendirilmesi

  Gerekmektedir.

 

 

 

 

 
Copyright © 2007-Bütün hakları saklıdır.